Bakker & Spees advertisements
Searching for advertising limits in a conservative world of engineering
Binnen de wereld van de openbare ruimte en de grond-, weg-, en waterbouw is Bakker & Spees een bekende en veelgehoorde naam. Ze hebben zich bewezen door zich staande te houden in de turbulente softwaremarkt door die markt altijd een stap voor te blijven. Bakker & Spees ontwikkelt sinds 1988 software voor de gww-sector. De software bestaat uit B&S Civiel volgens de RAW-systematiek en B&S VISI voor alle communicatie rondom grote projecten.

Mij werd gevraagd om 6 bizarre of vervreemdende beelden te zoeken in een sector waar humor en opvallende advertenties ver te zoeken zijn...
-
Within the world of public space and the ground, road and hydraulic engineering, Bakker & Spees a well known and often-heard name. They have proven to survive in the turbulent software market that is always one step ahead. Bakker &Spees developing software since 1988 for the civil engineering sector. The software consists of B & S Civil according to the RAW and B & S system VISI for all communications regarding major projects.

I was asked to come with 6 bizarre or strange images in a sector where humor and striking ads are hard to find ...
Surprisingly simple software to calculate and manage.
With B&S VISI we guarantee structure and overview of all your projects
Unravel your projects with B&S VISI
Nice running software for calculations, communicate and manage.
Visit our booth - and dreamteam ;-)
More than 600 contractors, engineering firms and governments!
Back to Top