CARPEDIEM (Pluk de Dag) is een met zwart op fluor-oranje handgeschilderde koffie tafel. Het woord 'Carpediem' is geschreven als een rotatie ambigram. (Een ambigram is schrift dat op meer manieren gezien kan worden). De twee warm grijze laden in de tafel kunnen ook vanaf beide kanten open en dicht geschoven worden. 
Formaat: B 60 / L 130 / H 45 | Prijs: € 650, -
CARPE DIEM (Seize the Day) is a black on fluorescent orange hand painted coffee table. The word 'Carpediem' is written as a rotational ambigram. (An ambigram is script that can be seen in more ways). The two gray drawers in the table can be slid open and be closed from both sides.
BUITENSPORIG was een samenwerkingsverband tussen Diego Schorr en ECHT! Johan Manschot. Diego heeft een achtergrond als meubelmaker bij o.a. Brandwacht en Meijer en Johan als grafisch ontwerper en decorateur bij o.a. MysticGrooves. Begonnen als 2 vrienden die vakkennis, ideeën en atelier hebben en graag hun horizon willen verbreden naast hun reguliere werkzaamheden. We zullen naast het up-cyclen van meubeltjes ook allerlei gevonden materialen van UrbanExploring-trips verwerken in onze ontwerpen. Onze 'Industrieel meets Klassiek meets Design meets Graffiti-stijl', zal een spannende en bijzondere mix opleveren van unieke items voor in je huis of werkplek...
 
BUITENSPORIG ( Extraordinary / Out of the Box ) was a new partnership between Diego Schorr and ECHT! Johan Manschot . Diego has a background as a furniture maker at "Brandwacht and Meijer" and Johan as a graphic designer and decorator at "Mystic Grooves". Started as two friends who will use their expertise, ideas and workspace and would like to expand their horizons beside their other clients. We will be in addition to up-cycling of furniture also use all kinds of found materials from Urban Exploring trips in our designs. Our " Industrial meets Design meets Classical meets Graffiti - style ' , will create an exciting and special mix of unique items for your home or workplace ...
Back to Top