Concrete Streets Infographics
Fotografie voorstel voor een pitch. Het concept was om deze straat foto's te gebruiken om infographics van te maken. Elke foto is opgedeeld in natuurlijke onderdelen, die voor een aantal procenten kunnen staan. Vergelijkbaar als met de klasieke 'taartpunten'.
Onderstaande aangepaste 'facts en cijfers' zijn slechts visualisaties van hoe de infographics er uit hebben kunnen zien, maar berusten niet op de waarheid.

Never used photography proposal for a pitch. The concept was to use this street photos to create infographics of. Each picture is divided into natural components that can face a number of percentage points. 
Following 'facts and figures' are just visualizations of how the infographics would have look liked.
Cycling in Amsterdam and Utrecht
Through Abstract Concrete
Playfull Concrete
Meeting point
Old streets Utrecht
survival of trash
Organized bricks
Cracked
Black Hole
Marked in Green
Street Signs
Street Dripz
Carved in Green
Move that Way
Back to Top