Laagdrempelige 24u Opvang Utrecht
Jubileum boekje Leger de Heils Utrecht / Salvation Army
Naar aanleiding van het 120 jarig bestaan van de Laagdrempelige 24 uursopvang in Utrecht, werd ik benaderd door het Leger des Heils om een uitnodiging en een boekje te ontwerpen. Het boekje 'Toevlucht in de stad', is vormgegeven zonder veel poespas, maar met veel oud foto materiaal, krantenstukjes en integere verhalen met portretten van dakloze bewoners.

Because of the 120 anniversary of the Accessible 24 hour care/shelter in Utrecht, I was approached by the Salvation Army to design an invitation and a booklet. The book "Refuge in the city," is designed without much fuss, but with many old photo-material, pieces of newspaper stories and honest portraits of homeless people living there.
Back to Top